Thành viên Hạng Bạch kim (Platinum) và hạng Kim cương Xanh (Blue Diamond)

Các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày

Một trong những Khoản thưởng dành cho Thành viên hạng Bạch kim và hạng Kim cương Xanh là có Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày để tiêu xài khi ăn uống trong Câu lạc bộ tại Canterbury, Câu lạc bộ Lakemba hoặc Câu lạc bộ Thể thao Moxon.

Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày trị giá 20 đô-la cho Thành viên hạng Bạch kim và 60 đô-la cho Thành viên hạng Kim cương Xanh.

Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày sẽ bắt đầu lại mỗi ngày khi kết thúc giao dịch vào khoảng 6 giờ sáng. Bất kỳ số tiền chưa tiêu xài trong Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày sẽ bị mất.

Tân Thành viên hạng Bạch kim hoặc Kim cương Xanh sẽ nhận được Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày đầu tiên vào buổi sáng sau khi đạt tới Hạng Bạch kim hoặc Kim cương Xanh.

Sau đây là các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày:

  1. Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày có thể dùng để mua thức ăn hoặc đồ uống không có rượu tại tất cả các tiệm ngoại trừ Nhà hàng Tàu The Dynasty.
  2. Chỉ Thành viên hạng Bạch kim hoặc Kim cương Xanh (có tên trên thẻ) mới có thể gọi món bằng Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày của họ. Thẻ Thành viên không thể chuyển nhượng và Thành viên không được phép đưa thẻ của mình cho người khác để họ sử dụng Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày. Thành viên có thể mua đồ cho người khác bằng Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày của mình, miễn là người đó có mặt ngay tại chỗ khi họ đang dùng bữa.
  3. Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày chỉ dành cho mục đích ăn uống trong Câu lạc bộ. Không được phép mang thức ăn đi, không kể các món mang đi từ The Bakehouse Café hoặc The Lakemba Café và không bao gồm các món chưa ăn hết ở các nhà hàng khác. Trường hợp ngoại lệ duy nhất đối với điều này là cà phê mang đi, giới hạn tối đa một ly mỗi người.

Bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày có thể khiến Tài khoản Bữa ăn Hàng ngày bị đình chỉ hoặc hủy bỏ đối với Thành viên đó.